Skip to content

അമ്മാവനും മീര ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും

October 22, 2012

You need Manorama font to view this post.
¾ÞX ¥NÞÕæa ÕàGßW çÉÞÏÄßKá øIí μÞøcÎáIÞÏßøáKá ²Ká ØíμíμâZ ¥ÕÇßÏÞÏßøáKá ÉïØïØá ¿á Õßæa ùßØZGí ÕøÞÈáIí.í. ÎÞdÄÎÜï ¥NÞÕæa ÎμZ ÎàøçºîºîßîßÏáæ¿ ÕßÕÞÙÕáÎÞÃí,í, ®æa ¥¿áJ μâGáμÞøßÏᢠμâ¿ßÏÞÃá Îàø纺î îßîß §¿Aß¿Aá ®æa ÕàGßW ÕKá ®æK ÉÀÈJßæÜÞæA ØÙÞÏßAÞùâIí 纺îàîà. 纺îßîßÏáæ¿ ¿câ×X æμÞIí ÄæK ¾ÞX §dÉÞÕÖc¢ ÈÜï ÎÞVçAÞæ¿ ¼ÏßAáæÎKÞÃí ¥N ÉùÏáKÄí….
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: