Skip to content

അമ്മയും പെങ്ങളും പിന്നെ ഞാനും

October 29, 2012

You need Manorama font to view this post.
ÕØátø ¥ÄÞÏßøáKá ¥Õ{áæ¿ çÉøí ¥ÄàÕ ØáwøßÏæÜïCïCßÜᢠdØñàñà ÜÞÕÃc¢ ¥Õ{ßW ÈßùEá ÈßKßøáKá ÄâæÕUÏæÜïCïCßÜᢠμùáJÄÞÏßøáKßÜï.ï. §øáÈßùJßW μÕßE æÕ{áMí.í. Îá¿ßÏßW ÈßKᢠÎá¶çJAøߺîßîßùBáK ÈÈáJ çøÞÎB{ᢠçÎWºáIßæÜ çøÞÎB{ᢠÕÜßÏ μHáμ{ᢠĿߺîáîá ÎÜVK ºáIáμ{ᢠ¥Õ{áæ¿ ØìwøcJßÈá ÎÞxá μâGß. ÈßùEá Äá{á¢ÌáK ÎÞùß¿BZ ²ÄáBßÏ ¥øæAGá¢. ©øáIáæμÞÝáJ ÈßÄ¢Ìç•Þ{BZ È¿Aá¢çÌÞZ ³{¢ ÄÜïáïáKÄí μÞÃÞX dÉçÄcμ μìÄáμÎÞÏßøáKá. ÉßKßÏßGßøáK Îá¿ßÏßÝμZ ÈßÄ¢ÌB{ßW ÄGßæJùßAáKÄí
Read more »

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: